Jump to content
GS Dev Forums
Dozwolone języki: angielski i polski.

Steam Group 2.0.0

Released 08/02/2017


Buy
Country Download
Poland steam-group-pl.xml
France steam-group-fr.xml

Key Changes

  • Added avatars X members
  • Added ability to set the maximum lines of group summary (in horizontal view, the value is divisible by 3)

  • Dodano wyświetlanie awatarów X użytkowników
  • Dodano możliwość ustawienia maksymalnej ilości linii wyświetlanego opisu grupy (w horyzontalnym widoku wartość jest dzielona przez 3)


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.